Kopvillkor

Köbvillkor

Köbvillkor
Profilshop Danmark Aps med organisationsnummer DK37499463 bedriver e-handel
genom ww.pro-railing.se (pro-raling.se). Dessa köpvillkor gäller för all handel mellan
dig som kund och Profilshop Danmark Aps, nedan kallat pro-railing.se.


Jurisdisk Namn:
Profilshop Danmark ApS - CVR: DK37499463 (nedan leverantören pro-railing.se)
Vejlbjergvej 11 - 8240 Risskov tel: +45 22989100 - info@pro-railing.se
Danske Bank - Reg.nr.. 3409 Kontonr. 12886357


Pris
Samtliga priser på pro-railing.se visas inklusive moms. Inga avgifter, som inte tydligt
presenteras i samband med beställning, tillkommer. Vi förbehåller oss rätten att
justera priset på en order i det fall allvarliga programmeringstekniska fel uppstår. I det
fall detta inträffar har kunden full och omedelbar rätt att häva köpet. Priset kan också
ändras av externa omständigheter som pro-railing.se inte kan påverka, t.ex. väsentligt
ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller fraktpriser.


Köp
När en beställning görs träffas ett avtal om köp mellan kund och pro-railing.se.
Beställningar kan endast göras av personer över 18 år.
Beställning som är specialtillverkade varor baserat på köparens mål, önskemål och
specifikationer kan inte ångras.
Beställning av varor är bindande genom skriftlig order, beställning via kalkylator, epost

eller bekräftelse i webbutiken.


Betalningsvillkor
Villkoren gäller om inga andra skriftliga avtal har ingåtts mellan dig som köpare och
leverantör.
När vi har fått din beställning får du en bekräftelse per. E-post när din order är
bearbetad.
Betalning för beställda varor kan göras online med hjälp av kort eller via direkt
banköverföring. Kort informationen överförs krypterad mellan kunden och
leverantören. Personliga uppgifter (namn, adress, etc.) är dock inte krypterade.


Betalning
Betalningsvillkor är fakturadatum, om inte annat uttryckligen överenskommits.
Fakturan skickas före leveransen av den beställda, så att leveransen kan göras perleveransdatum,

så ingen leveranstid kommer att ske.


Betalningslösningar
Pro-railing.se använder endast säkra betalningslösningar (Stripe Payment Gateway ©)
och behandlar alla personuppgifter konfidentiellt. Vi använder dem bara i våra
kontakter med kunderna och för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dessa.
Din adress kommer inte att säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer
eller privatpersoner. Personuppgifterna skyddas från externt intrång.


Garanti
Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst 1 års fabriks- och leverantörsgaranti
mot tillverkningsfel. I de fall kund åberopar garantin, men inget garantifel kan
konstateras debiteras kunden de kostnader som kan uppstå. Detta gäller även i de fall
kunden själv har orsakat skadan i samband med ovarsam hantering, felaktig
montering alternativt modifiering av räcket eller glaset. Små repor, märken eller andra
mindre defekter i metallen eller trä betraktas som normalt. Härdat glas innehåller
spänningar som tyvärr kan orsaka sprickor vid ovarsam hantering eller vid hastiga
temperaturskiftningar. Vid sådana tillfällen gäller inte garantin. Det kan vid sällsynta
fall bli missfärgningar i plastfilmen på lamellglas. Detta går inte heller under garanti.
Detta enligt glasbranschföreningens villkor vid reklamation av glas.


Reklamation
För privatpersoner skall reklamation göras inom skälig tid från det att felet upptäckts.

Felaktigt angivna mått är ej grund för reklamation, ej heller skador som uppkommit i
samband med montering. Därför är det viktigt att inspektera produkterna vid
leverans. Reklamation på skador efter montering räknas ej som giltig reklamation
såvida det inte finns dokumenterat och fotat före montering i sitt emballage. Om det
vid montering upptäcks att fel mått angivits rekommenderas kund att kontakta
pro-railing.se för hjälp och förslag till åtgärd. Det är vid reklamation efter
garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan
vid leveranstillfället. Konsumentköplagen och övriga tillämpliga lagar ger dig som
kund vissa rättigheter, normalt 3 år reklamationsrätt mot ursprungliga fel på varan.
Mer information om denna lag kan du finna på Konsumentverkets hemsida:
www.konsumentverket.se/.
För näringsidkare (företag) skall även där reklamationen göras inom skälig tid från det
att felet har upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som
skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Köplagen och
övriga tillämpliga lagar ger dig som näringsidkare vissa rättigheter, normalt 2 års
reklamationsrätt mot ursprungliga fel på varan.


Leveranser
Leverans sker på till gemensamt bestämd plats med en av pro-railing.se vald
speditör. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till prorailing.se

vid beställningstillfället är korrekt. Det är också köparens ansvar att, efter
det att pro-railing.se effektuerat ordern, följa upp leveransen hos speditören samt
tillse att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från
avsändandet. Risken för varan övergår på kunden efter mottagandet. Leverans görs
fram till närmaste plats från leveransadressen dit man kan ta sig med lastbil och
palllyft. Varorna bärs aldrig in utan lämnas på yta som är tillgänglig för lastbilens
palldragare. För din egen skull och för snabbare hantering kontrollera eventuella
transportskador vid mottagning av gods. Undersök alltid om förpackningen har
synliga skador tillsammans med transportören som skall notera detta på
fraktsedeln. Upptäcker du skador bör detta dokumenteras och anmälas direkt till
transportören och anges på fraktsedeln.


Ångerrätt - Returpolicy
För produkter som är unika beställningsvaror gäller ej ångerrätt, bytesrätt eller öppet
köp eftersom varorna inte kan återsäljas till annan part. För lagervaror gäller
ångerrätten 14 dagar från mottagande av beställd vara enligt distansavtalslagen:
Varorna ska skickas i orört och oskadat skick och paketeras enligt samma
inkommande paketering. Köparen står för returkostnaderna. Innan ångerrätt
tillämpas måste pro-railing.se kontaktas och godkänna returrätt. Kostnad för
ursprungsfrakten kan ej återbetalas vid ångerrätt. Anmälan skall ske genom att skicka
ett e-post till info@pro-railing.se eller genom att ringa oss på +45 22989100 och
meddela oss klart att du önskar utöva din ångerrätt.
Du måste återgå till produkten i stort sett samma förhållanden och mängd som det
har mottagits till vår adress
Om du fått felleverans står vi givetvis för att ersätta med rätt leverans samt eventuell
transportkostnad för retur. Vid händelse av att något skulle saknas i leveransen eller
skulle vara defekt skall pro-railing.se komplettera eller ersätta kunden inom 30
arbetsdagar från att meddelandet mottagits, eller så fort reservdelen kommit in på
lager.


Friskrivningsklausul
Pro-railing.se förbehåller sig rätten att ändra köpevillkoren utan annonsering.
Uppdaterade köpevillkor ersätter tidigare köpevillkor, som ej kan åberopas.

Prorailing.se förbehåller sig rätten till reservation för eventuella felaktigheter.